Close Menu

Natuurbelevingsgebied Elmpter SchwalmbruchHonderd jaar geleden stroomde de toen nog kronkelende Swalm vanaf de bron bij Tüschenbroich door een moerassig dal, dat zich uitstrekte tot aan de monding in de Maas. Dit oorspronkelijke rivierlandschap werd gekenmerkt door meren, plassen, vijvers, uitgestrekte rietlanden, her en der verspreide vennetjes, wilgen- en gagelbosjes en elzenbroekbossen. Delen van dit gevarieerde moeraslandschap zijn behouden gebleven of opnieuw geschikt gemaakt als leefgebied voor zeldzame en met uitsterven bedreigde dieren en planten.qr-code